• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 ΧΑΡΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 Παρουσίαση των 200 αγροτεμαχίων του Έργου στην περιοχή των Πεζών  Παρουσίαση 
 Παρουσίαση των 200 αγροτεμαχίων του Έργου στην περιοχή του Μεραμβέλλου  Παρουσίαση
 Παρουσίαση των 200 αγροτεμαχίων του Έργου στην περιοχή της Χώρας Τριφυλίας  Παρουσίαση

 

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ΡόδαξΆγρο Α.Ε.

ΝΕΡΟ  
   
Τοξική δράση Cl στην άρδευση με ροή αγροτεμαχίων παραγωγών στην Χώρα Τριφυλίας. Χάρτης
Τοξική δράση Na (βάσει SAR) στην άρδευση με ροή αγροτεμαχίων παραγωγών στην Χώρα Τριφυλίας. Χάρτης
Τοξική δράση Cl στην άρδευση με ροή αγροτεμαχίων παραγωγών στα Πεζά Ηρακλείου. Χάρτης
Τοξική δράση Na (βάσει SAR) στην άρδευση με ροή αγροτεμαχίων παραγωγών στα Πεζά Ηρακλείου. Χάρτης
Τοξική δράση Cl στην άρδευση με ροή αγροτεμαχίων παραγωγών στο Μεραμβέλλο Λασιθίου. Χάρτης
Τοξική δράση Na (βάσει SAR) στην άρδευση με ροή αγροτεμαχίων παραγωγών στο Μεραμβέλλο Λασιθίου. Χάρτης
   
   

ΕΔΑΦΟΣ
 
   
Συγκεντρώσεις Βορίου (mg/kg) αγροτεμαχίων παραγωγών στη Χώρα Τριφυλίας. Χάρτης
Συγκεντρώσεις Φωσφόρου κατά Olsen (mg/kg) αγροτεμαχίων παραγωγών στη Χώρα Τριφυλίας. Χάρτης
Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (%)αγροτεμαχίων παραγωγών στη Χώρα Τριφυλίας. Χάρτης
Συγκεντρώσεις Βορίου (mg/kg) αγροτεμαχίων παραγωγών στα Πεζά Ηρακλείου. Χάρτης
Συγκεντρώσεις Φωσφόρου κατά Olsen (mg/kg) αγροτεμαχίων παραγωγών στα Πεζά Ηρακλείου. Χάρτης
Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (%)αγροτεμαχίων παραγωγών στα Πεζά Ηρακλείου. Χάρτης
Συγκεντρώσεις Βορίου (mg/kg) αγροτεμαχίων παραγωγών στο Μεραμβέλλο Λασιθίου. Χάρτης
Συγκεντρώσεις Φωσφόρου κατά Olsen (mg/kg) αγροτεμαχίων παραγωγών στο Μεραμβέλλο Λασιθίου. Χάρτης
Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (%)αγροτεμαχίων παραγωγών στο Μεραμβέλλο Λασιθίου. Χάρτης

 

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

ΧΑΡΤΕΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ   
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ  Χάρτης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ  Χάρτης
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ  Χάρτης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ Χάρτης
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Χάρτης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Χάρτης

 

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

2 3 4 1 1

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Sunday the 19th - Sage © 2011