• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Πλήρης σειρά από προτεινομένους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου

 

  • Κριτήρια για την βαθμολογία της σχετικής σημασίας κάθε παραμέτρου για κάθε επίπτωση και η δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένης διαδικασίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των γεωργικών πρακτικών  και την ιεράρχησή τους στο χώρο, θέση, περιοχή. Η μέθοδος θα είναι διαθέσιμη να εφαρμοστεί σε χαρτί καθώς και με την χρήση λογισμικού με πλήρεις οδηγίες χρήσης

 

  • Επικύρωση της μεθόδου και μελέτη της οικονομικής δυνατότητας εφαρμογής της σε ένα αριθμό 600 ελαιοτεμαχίων, σε ελαιώνες που κατανέμονται σε τρεις διαφορετικές περιοχές  στην Ελλάδα

 

  • Σύνταξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (έντυπα και DVD), καθώς και οδηγιών προς τους παραγωγούς αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις αρχές των ορθών γεωργικών πρακτικών που σχετίζονται με τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές, με στόχο την αποτελεσματική διαχείρισή τους σε επίπεδο αγροτεμαχίου

 

  • Αδιάβλητες πληροφορίες (περιλαμβανόμενες στην δήλωση EMAS) και υλικό για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εγγεγραμμένων ελαιοτεμαχίων, κατάλληλο και για την στήριξη της εμπορίας προϊόντων ελιάς

2 3 4 1 1

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Sunday the 19th - Sage © 2011