• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Το SAGE10 είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας τεσσάρων εμπλεκόμενων φορέων:

Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται στην στενή συνεργασία των συμμετεχόντων και στην υψηλή τους εξειδίκευση σε διαφορετικά αντικείμενα. Ο ακριβής προγραμματισμός των δράσεων και ενεργειών και η αποτελεσματική διοίκηση του έργου αποτελούν τη βάση για την καλή υλοποίηση του. Παράλληλα, ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες θα κληθούν να προσφέρουν τη γνώση και εμπειρία τους σε θέματα της ειδικότητας τους.

Οι εταίροι του SAGE10 είναι:

 

                                 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

 

                                                                            ΕΤΑΙΡΟΙ 
logo_elgo_dimitra            logo_elgo_dimitra           
     ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ»                    EΚΒΥ               ΡΟΔΑΞ ΑΓΡΟ
      ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 
     

2 3 4 1 1

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Sunday the 19th - Sage © 2011